Dzielnicowy z Białej Piskiej, mł. asp. Adam Grzonkowski, kończy drugą edycję zbierania nakrętek. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone będą na leczenie Oli i Wiktora z Pisza. W akcję zaangażował się cały powiat piski. Nakrętki przynoszą policjanci, szkoły, przedszkola, instytucje, dzieci oraz osoby prywatne. Policjant zachęca wszystkich, którzy mają jeszcze nakrętki, by przynieśli je do końca czerwca.

We wrześniu minionego roku dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, mł. asp. Adam Trzonkowski, rozpoczął drugą edycję zbierania plastikowych nakrętek. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na leczenie chorego rodzeństwa - Oli i Wiktora z Pisza. Chłopczyk choruje na rzadką wadę mózgu Zespół Dandy-Walkera, mózgowe porażenie dziecięce, obustronny niedosłuch III stopnia i padaczkę lekooporną. Dziewczynka choruje na padaczkowy zespól Westa, zeza, obustronny niedosłuch III stopnia, zespół piramidowy i pozapiramidowy oraz opóźnioną mielinizację mózgu. Wymagają intensywnej i bardzo kosztownej rehabilitacji oraz ciągłego leczenia w poradniach specjalistycznych. Rodzice potrzebują wsparcia finansowego.

W pierwszej edycji dzielnicowy zebrał 2,5 tony nakrętek. To dużo, ale tym razem w akcję zaangażował się cały powiat piski, więc będzie ich jeszcze więcej. Nakrętki przywożą policjanci, szkoły, przedszkola, inne placówki, dzieci i osoby prywatne. W ten sposób pan Adam zebrał już ponad 120 worków wypełnionych nakrętkami. Jak sam mówi, jest to już ilość, którą trudno ogarnąć. Stąd przechowuje je u znajomych w stodole oraz w garażach.

Dzielnicowy planuje finał akcji na koniec czerwca. Zamówiony już został samochód dostawczy, który zawiezie zebrane worki do skupu. Stąd dzielnicowy apeluje do mieszkańców, którzy mają jeszcze nakrętki, by przynosili je do szkół lub na policję dla dzielnicowych. Wraz z zakończeniem roku szkolnego druga edycja dobiega bowiem końca.

Jak mówi. Adam Grzonkowski, zbieranie nakrętek to szczytna akcja, bo zamiast wyrzucać je do śmieci, pieniądze z ich sprzedaży pomogą chorych dzieciom. Tegoroczna akcja przerosła jego najśmielsze oczekiwania.