Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu rozpoczęła Marsz Godności. Barwny pochód, który w międzynarodowym Dniu Godności ma integrować niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

Przełamywaniu barier, integracji i zmianie podejścia do osób niepełnosprawnych sprzyjają między innymi takie wydarzenia jak Marsz Godności w Biskupcu. Inicjatywa to jeden z elementów świętowania Dnia Godności i sposób na walkę z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O to, aby takie osoby nie były izolowane, walczą ich rodzice. Chcą, aby ich dzieci były traktowane jak pozostała, pełnosprawna część społeczeństwa. Rodziców tych od 26 lat w Biskupcu wspiera Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizację tę tworzą głównie rodzice osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne na każdym etapie życia i towarzyszy im w wielu życiowych sytuacjach. Przykład? Na Warsztatach Terapii Zajęciowej poznali się Piotr i Jolanta - dziś narzeczeni. Wszystko dzięki temu, że nie byli zamknięci w domu.