„Ufność” to tytuł najnowszej publikacji Wojciecha Kassa - poety, myśliciela, dyrektora Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. O jakiego rodzaju ufność chodzi, co sądzi o współczesności i czy wierzy w natchnienie, autor opowiadał w trakcie spotkania w Bibliotece Multimedialnej Planeta 11 w Olsztynie.

Pod nazwą „Ufność” kryją się trzy poematy wydane w jednym tomie czyli „Ba”, „Barszcz Sosnowskiego” i „Pled”. Czemu „Ufność”? To słowo poeta przeciwstawia ironii, która zdominowała nasze postrzeganie świata i nie pozwala nam niczego widzieć wprost, czyli prostolinijnie, ufnie, po dziecięcemu.

Wojciech Kass sięga po różnorodne stylistyki i poetyckie dykcje, starając się formę poematu trochę przewietrzyć i uwspółcześnić. Używając terminologii muzycznej - to rodzaj symfonii. Poematy, jak to określa sam autor, powstawały w furii natchnienia. W poematach znajdziemy liczne odniesienia do twórczości i postaci innych poetów, z którymi Kass wchodzi w dialog - oczywiście pojawia się Gałczyński, ale także Mallarme i Rymkiewicz.

Wojciech Kass jest także inicjatorem oraz sekretarzem Nagrody Poetyckiej Orfeusz przyznawanej w Praniu. To ogólnopolski konkurs na najlepszy tom, a jako Orfeusz Mazurski to wyróżnienie dla poety lub poetki regionu. Laureatów najnowszej edycji poznamy 30 czerwca podczas uroczystości w Leśniczówce Pranie.