Około 160 tys. Polaków rocznie dowiaduje się, że ma nowotwór. Połowa z nich umiera. Medycyna cały czas szuka najlepszych rozwiązań do walki z rakiem. Mają w tym pomóc innowacyjne metody leczenia, o których była mowa w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Transmisja dotarła do 14 ośrodków akademickich, w tym również do Olsztyna.

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” adresowana jest do młodych adeptów medycyny, lekarzy stażystów i rezydentów, którzy swoją przyszłość wiążą właśnie z onkologią.

Jest to istotny wkład w nasz rozwój, bo onkologia to ważna i coraz istotniejsza dziedzina medycyn. Choroby onkologiczne są powszechnym problemem – mówi Radosław Środa, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii UWM w Olsztynie.

W programie konferencji dyskutowano m.in. o radioterapii, leczeniu systemowym i diagnostyce. Innowacjami w onkologii mogą być np. nowe metody napromieniowania lub też immunoterapia, czyli aktywowanie układu immunologicznego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Do tego dochodzi także leczenie celowane i leczenie biologiczne. Lekarze podkreślają jednak, że nawet najlepsze metody nie pomogą, jeśli pacjent nie będzie badał się systematycznie.

Główny nacisk powinniśmy kłaść na profilaktykę choroby nowotworowej i informowanie społeczeństwa, jakie są wczesne objawy tej choroby, aby pacjenci wcześniej zgłaszali się do lekarza – mówi dr Monika Rucińska, szefowa Katedry Onkologii UWM w Olsztynie.

W dyskusji uczestniczyło w sumie ponad 1,5 tys. osób. Przekaz „na żywo” z Warszawy - oprócz Olsztyna - dotarł także m.in. do ośrodków akademickich w Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.