Jest zielone światło dla budowy nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studenci będą kształtowali się w jednym obiekcie zlokalizowanym w Kortowie. Dziś (9.04) władze uczelni podpisały umowę na dofinansowanie inwestycji. Całkowity koszt to ponad 30 mln złotych.

Podpisana umowa to gwarancja 10 mln złotych dotacji przyznanych uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak najbardziej popiera rozwój uczelni regionalnych. Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem i nie zamierzamy doprowadzać do rozwoju tylko największych ośrodków akademickich – mówi dr hab. Sebastian Skuza, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet na budowę nowej siedziby wydziałów przeznaczy ponad 20 mln złotych. Za te pieniądze powstanie budynek o łącznej powierzchni ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Obiekt zostanie zlokalizowany u zbiegu alei Warszawskiej i ulicy Dybowskiego. Nowoczesna siedziba pozwoli także na rozwój oferty edukacyjnej uczelni.

Na dobry początek uniwersytet otrzyma pierwszą transzę dotacji, czyli 2 mln złotych. Kolejne zaplanowane są na przyszły rok. Inwestycja rozpocznie się od budowy części przeznaczonej dla Wydziału Prawa i Administracji. Po zakończeniu pierwszego etapu obecny budynek studentów prawa zostanie wyburzony. Na jego miejscu stanie część Wydziału Nauk Społecznych.

Inwestycja w uniwersytet jest także inwestycją w miasto. To nam się wszystkim po prostu opłaca, wróci do nas, bo nie ma Olsztyna bez nowoczesnego, rozwijającego się uniwersytetu – mówi Michał Wypij, doradca w gabinecie politycznym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Studenci w nowej siedzibie wydziałów będą mieli możliwość praktycznej nauki zawodu. Projekt zakłada specjalistyczne pracownie. Koniec inwestycji planowany jest na 2020 rok. Całkowity koszt budowy szacowany jest na 34 mln złotych.