W Reszlu rozebrano Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą dekomunizacyjną, tego typu obiekty powinny być zlikwidowane przez właścicieli terenu do końca marca.

Zdemontowany w poniedziałek (26.03) Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej stał w parku u zbiegu ulicy Ignacego Krasickiego i Wojska Polskiego. Wzniesiono go w 1969 roku dla upamiętnienia żołnierzy 2. i 3. Frontu Białoruskiego, uczestniczących w operacji wschodniopruskiej. Był wykonany ze zbrojonego betonu, miał kształt 6-metrowej wysokości obelisku z płaskorzeźbą krasnoarmiejców. Od dawna był w złym stanie technicznym.

Jak powiedział Marek Janiszewski, burmistrz Reszla, pomnik został rozebrany w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu. Wcześniej gmina uzyskała w tej sprawie opinię Instytutu Pamięci Narodowej i pozwolenie na rozbiórkę. Prace wykonało miejscowe przedsiębiorstwo komunalne.

W przyszłości planujemy postawić w tym miejscu Pomnik Orła Białego, aby mieszkańcy Reszla mieli gdzie obchodzić uroczyście rocznice i święta narodowe – powiedział burmistrz.

Plany rozbiórki tzw. pomnika wdzięczności w Reszlu pozytywnie zaopiniował IPN, który ocenił, że w okresie PRL budowa takich obiektów „była rezultatem odgórnie realizowanej polityki propagandowej władz centralnych i nie miała nic wspólnego z rzeczywistą wdzięcznością mieszkańców dla żołnierzy Armii Czerwonej”. Według Instytutu, pomnik spełniał kryteria propagowania komunizmu i powinien być usunięty z przestrzeni publicznej.

Zgodnie z nowelą tzw. ustawy dekomunizacyjnej właściciele terenów, na których znajdują się pomniki upamiętniające komunizm czy inny ustrój totalitarny mają na usunięcie takich obiektów czas do 31 marca 2018 roku.

Jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajdował się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia go, koszty jego usunięcia zwróci mu wojewoda - ze środków Skarbu Państwa. Przepisów ustawy nie stosuje się do pomników niewystawionych na widok publiczny, znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku.