Spór wokół pomysłu likwidacji dwóch olsztyńskich liceów ogólnokształcących. Z Uchwały Rady Miasta Olsztyna wynika, że szkoły cieszą się niewielkim zainteresowaniem uczniów. Stąd pomysł ich zamknięcia i wykorzystania pomieszczeń w innych celach. Właśnie te cele są istotą sporu między władzami miasta a opozycyjnymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w olsztyńskiej Radzie Miasta zorganizował konferencję prasową poświęconą systemowi edukacji w mieście. Chodzi o zamiar likwidacji dwóch olsztyńskich liceów ogólnokształcących: VIII i IX. Uchwały w tej sprawie Rada Miasta przyjęła 31 stycznia powołując się na słabe wyniki naborów do szkół. Ale radni PiS podkreślają, że VIII liceum jest placówką integracyjną z tradycjami. Kształci m.in. uczniów niepełnosprawnych.

Poza tym w uchwałach znalazły się propozycje wykorzystania pomieszczeń likwidowanych szkół. W IX liceum miałyby powstać dodatkowe oddziały przedszkolne. W VIII m.in. klasy sportowe i centrum informatyczne olsztyńskiej oświaty. Zdaniem radnych PiS, zwolnione pomieszczenia należy wykorzystać do rozładowania sytuacji w okolicznych, przepełnionych podstawówkach.

W Wydziale Edukacji olsztyńskiego Urzędu Miasta usłyszeliśmy, że centrum usług informatycznych było jedynie wstępną propozycją - już nie jest. Obecnie rozważany jest pomysł przeniesienia do budynków VIII liceum części klas przepełnionej podstawówki nr 30.

Oczekujemy jeszcze na formalne potwierdzenie tego dokumentem. Jest informacja, że rodzice przychylają się do koncepcji klas starszych, czyli klas VII i VIII – mówi Mariusz Badura, dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Olsztynie.

Miasto musi jeszcze uzyskać opinię kuratorium oświaty: – Mam możliwość zablokowania tych decyzji. Miasto może odwołać się do instancji wyższej, do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Owe rozstrzygnięcie jest już jakby w rękach MEN – mówi Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

Kurator decyzję uzależnia od ostatecznego kształtu zaproponowanych zmian, które poznamy najprawdopodobniej do końca lutego.