Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka na nowych funkcjonariuszy. W tym roku strażnicy planują przyjąć prawie pół setki osób, które po szkoleniu będą odpowiedzialne za ochronę polskiej granicy. Nabór trwa w Kętrzynie.

Najpierw trzeba przejść pierwszy etap rekrutacji i spełnić podstawowe warunki. Kandydat na pogranicznika to osoba, która powinna mieć mniej niż 35 lat, nie być karana i mieć przynajmniej średnie wykształcenie. Po pierwszej rozmowie czekają kolejne etapy rekrutacji. Na początek badania psychologiczne, później testy: wiedzy ogólnej, języka obcego, sprawności fizycznej oraz badania lekarskie.

Po zdanych testach, zanim młodzi kandydaci będą służyli w jednej z jedenastu placówek na Warmii i Mazurach, muszą przejść szkolenie podstawowe i podoficerskie. To prawie 7 miesięcy nauki. Każdego dnia uczestnicy szkolenia wstają przed godziną 7. Pół godziny później mają obowiązkowy apel i zajęcia do 15.30.

Po szkoleniu funkcjonariusze rozpoczynają służbę w terenie. Na przejściach granicznych będą odpowiedzialni za odprawę osób przejeżdżających polsko-rosyjską granicę. Dodatkowo w Szymanach będą odpowiadali za bezpieczeństwo pasażerów i załóg na terenie portu lotniczego. Strażnicy graniczni patrolują także zieloną granicę. Tu wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt: noktowizory, kamery termowizyjne i drony.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej . Na kandydatów czeka pięćdziesiąt wakatów. Przyjęcia do służby będą prowadzone w lutym, czerwcu i październiku.