Polski związek zrzeszający żyjące ofiary hitlerowskiego terroru domaga się od bawarskich mediów przeprosin i zadośćuczynienia finansowego. Pozwane radio i gazety w internetowych publikacjach nazwały polskimi niemieckie obozy zagłady w Sobiborze, Treblince i Bełżcu. Pozwy, w imieniu związku, przygotowali prawnicy z Olsztyna. Nie po raz pierwszy zresztą, bo określenie „polskie obozy” w zagranicznych mediach pojawia się regularnie.

Obozy koncentracyjne i obozy zagłady były częścią machiny terroru zbudowanej przez państwo niemieckie w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Po wybuchu drugiej wojny światowej lokalizowane były na okupowanych przez Trzecią Rzeszę ziemiach polskich. Ten fakt legł u podstaw wypaczającego prawdę historyczną określenia „polskie obozy”, pojawiającego się co jakiś czas w zagranicznych mediach.

Olsztyński radca prawny Lech Obara jest prezesem Stowarzyszenia Patria Nostra, które na drodze sądowej walczy z instytucjami, używającymi określenia „polskie obozy”. Stowarzyszenie złożyło w warszawskim sądzie okręgowym pozwy przeciwko wydawcy gazety i rozgłośni radiowej z Bawarii.

Stroną w sądowym sporze jest Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, reprezentowany przez prezesa Stanisława Zalewskiego. Za naruszenie dóbr osobistych strona polska domaga się zaprzestania używania sformułowania „polskie obozy”, przeprosin i 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Związku Byłych Więźniów.

Nie jest to pierwsza sprawa, wytoczona przez olsztyńskich prawników niemieckim mediom. Największym echem do tej pory odbiła się sądowa batalia przeciw niemieckiej publicznej telewizji ZDF, wytoczona w imieniu byłego więźnia, Karola Tendery. W grudniu 2016 roku sąd apelacyjny w Krakowie, prawomocnym wyrokiem nakazał niemieckiemu nadawcy przeproszenie Karola Tendery na głównej stronie internetowego serwisu informacyjnego telewizji. Zdaniem strony polskiej wyrok nie został należycie wykonany. Do tej opinii przychylił się niemiecki sąd w Moguncji. Telewizja odwołała się od tego rozstrzygnięcia. Wyrok jeszcze nie zapadł.