Władze województwa podzieliły kolejną pulę pieniędzy na rozwój szkolnictwa na Warmii i Mazurach. Prawie 40 instytucji edukacyjnych dostanie w sumie ponad 45 mln złotych.

W olsztyńskiej podstawówce nr 19 uczy się 370 uczniów, więcej niż do niedawna była w stanie pomieścić szkoła. Dlatego w tym roku powstało dodatkowe skrzydło, przestronne, przeszklone, z nowoczesnymi sanitariatami i szatniami i przede wszystkim z dwoma bliźniaczymi pracowniami: języka angielskiego i nauk przyrodniczych. Uczniowie korzystają z nich od września.

Do pełni szczęścia brak obecnie tylko wyposażenia, które nowoczesnością dorównywałoby budynkowi. Ale dyrekcja już zaplanowała duże zakupy: – Chodzi o pomoce dydaktyczne z pierwszej półki: tablice interaktywne czy komputery, takie osobiste dla uczniów – mówi Mariola Ogonowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Olsztynie.

Szkoła dostanie na ten cel ponad 400 tys. złotych z puli unijnych pieniędzy, na rozwój szkolnictwa ogólnokształcącego na Warmii i Mazurach. Samorząd województwa dofinansował 17 podobnych projektów. Łączna suma wsparcia to ponad 9 mln złotych. Ponad 25 mln pójdzie z kolei na szkolnictwo zawodowe.

Stawiamy na dobre kształcenie, na przygotowanie zawodowe do rynku pracy. Ten rynek pracy się bardzo mocno zmienił, poszukiwani są fachowcy – zauważa Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Pieniądze z tej puli trafią m.in. do Elbląga. Niemal 2,5 mln złotych zasili tamtejsze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym uczy się zarówno młodzież, jak i dorośli. Centrum jest obecnie w fazie głębokich przemian - rozbudowy i modernizacji. Miasto korzysta przy tym z różnych unijnych programów wsparcia. Elbląg dostał do tej pory na ten cel 14 mln złotych.