Dr Anna Michalska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została jedną z sześciu laureatek prestiżowego konkursu „Polska Dla Kobiet i Nauki”. Partnerami programu są Polski Komitet ds. UNESCO, Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia przyznawane w programie „Polska Dla Kobiet i Nauki” stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je jednak wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających na ich podstawie publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania.

Dr Annę Michalską z Instytutu PAN w Olsztynie o nagrodzono za badania nad pozyskiwaniem proszków owocowych o pożądanej zawartości korzystnych dla zdrowia związków biologicznie aktywnych. Proszki te, otrzymywane z naturalnych owoców, mogą stać się alternatywą dla stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym sztucznych dodatków czy suplementów.

Z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie dr Michalska związana jest od 2004 roku. Tutaj obroniła swoją rozprawę doktorską i kontynuowała pracę naukową. Jest laureatką wielu nagród naukowych i stypendiów dla wybitnych młodych badaczy przyznawanych przez Fundację Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbyła też szereg staży naukowych, m.in. w USA, Szwajcarii, Norwegii i Hiszpanii. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury złożone z 16 wybitnych naukowców. Każdy z jurorów reprezentuje inną dziedzinę naukową oraz ośrodki badawcze z całej Polski.