Komornik, biegły sądowy i Skarb Państwa muszą solidarnie zapłacić odszkodowanie za nieruchomość zlicytowaną poniżej wartości - zdecydował Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Utrzymał wyrok sądu I instancji, który właścicielce działki przyznał 180 tys. złotych plus odsetki.

Proces cywilny dotyczył licytacji nieruchomości we wsi Rozogi koło Szczytna. W połowie 2015 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądził właścicielce zlicytowanej działki odszkodowanie w wysokości 180 tys. złotych oraz odsetki od tej kwoty. Odszkodowanie mają solidarnie zapłacić: komornik, biegły, który wartość działki oszacował, oraz Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Suwalski sąd uznał, że kobiecie należy się odszkodowanie w wysokości ustalonej przez sąd jako szkodę materialną w procesie karnym, w którym komornik i biegły sądowy zostali prawomocnie skazani za niedopełnienie obowiązków służbowych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

Chodziło o rażące zaniżenie faktycznej wartości działki w postępowaniu egzekucyjnym. Nieruchomość została bowiem wyceniona (i za taką kwotę sprzedana) na niespełna 50 tys. złotych, przy założeniu, że jest to niezabudowana działka rolna, gdy w rzeczywistości stoją tam m.in. dom i zabudowania gospodarcze.

Zdaniem właścicieli (mąż powódki w tej sprawie zmarł w 2011 roku) było to w sumie warte około milion złotych. Wyrok o odszkodowanie zaskarżył komornik, który chciał oddalenia powództwa, ewentualnie uchylenia wyroku skazującego i zwrotu sprawy do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Postępowanie w II instancji rozpoczęło się w listopadzie ubiegłego roku. Przez wiele miesięcy było zawieszone, bo sąd apelacyjny czekał na dodatkową opinię biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości. Ostatecznie oddalił apelacje i wyrok utrzymał w mocy - poinformowało w poniedziałek, 9 października biuro prasowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Wyrok w niniejszej sprawie ma znaczenie precedensowe, ponieważ wyznaczy on przyszły kierunek orzecznictwa w podobnych sprawach — uważa mecenas Lech Obara, pełnomocnik strony powodowej.