Więcej pieniędzy i mniej formalności. W ten sposób najkrócej można przedstawić zmiany, jakie w styczniu tego roku rząd wprowadził w programie wspierającym tworzenie żłobków. W efekcie liczba miejsc opieki nad maluchami, jakie powstały w tym roku na Warmii i Mazurach jest ponad dwukrotnie większa niż rok temu, gdy było ich 150. W tym to już prawie 400. Tak wynika z podsumowania programu Maluch Plus, jakie przedstawił w Olsztynie wojewoda Artur Chojecki.

Program Maluch zadebiutował na początku obecnej dekady. Jego zasadniczym celem jest finansowe wsparcie z budżetu państwa lokalnych samorządów tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Na początku tego roku rząd wprowadził korekty do „Malucha” ułatwiające tworzenie żłobków i tak zwanych klubów dziecięcych.

Regionalne efekty programu podsumował w Olsztynie wojewoda Artur Chojecki,. który podczas spotkania z dziennikarzami mówił o tym, jak najnowsze zmiany przełożyły się na liczbę żłobków i klubów dziecięcych w województwie.

Na Warmii i Mazurach pod koniec 2015 roku były 54 żłobki i kluby dziecięce. Łącznie miały one nieco ponad 1850 miejsc. Obecnie zajmuje się tym 86 instytucji. Liczba miejsc, jakimi dysponują to niemal 2,5 tysiąca.

Na Warmii i Mazurach w tym roku do podziału z Malucha Plus było ponad 6,5 miliona złotych. Za te pieniądze powstało lub powstanie prawie 400 nowych miejsc w żłobkach. Program to także dofinansowanie dla już istniejących żłobków. W tym roku dotowanych było półtora tysiąca miejsc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej szacuje, że do końca tego roku opieką w żłobkach w skali kraju objętych zostanie ponad 18 procent dzieci w wieku poniżej 3 lat. Trzy lata temu było to nieco ponad 11 procent.