Na Warmii trwa pobyt polskich dzieci z Kazachstanu. Polonusi oprócz poznawania polskiego języka i kultury, integrują się ze swoimi rówieśnikami z Polski. Jednym z punktów pobytu była wizyta w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie zwiedzanie Olsztyna.

Integracja polskiej młodzieży z Kazachstanu z mieszkańcami Warmii od prawie dwóch tygodni przybiera coraz lepsze kształty. Poznawanie Polski to przede wszystkim nauka języka, którą większość opanowała w zaawansowanym stopniu. O potrzebie integracji mówił wojewoda warmińsko-mazurski.

Mamy wobec nich pewnego rodzaju zobowiązanie. Tym którzy tęsknią za Polską, chcemy umożliwić powrót. Poprzedzić to należy pewną integracją, oswojeniem z Polską — mówi Artur Chojecki.

Z kolei zgłębianiem polskiej kultury w Kazachstanie zajmuje się głównie tamtejszy Związek Polaków. Za organizację pobytu polskich dzieci z Kazachstanu odpowiada Fundacja dla Rodaka. Prawie czterdziestu gości ze Wschodu zostanie w Polsce do 3 sierpnia.