W Elblągu jest od 20 lat, ale dopiero dziś na lokalny rynek pracy wypuszcza 29 absolwentów studiów magisterskich. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyło się historyczne dyplomatorium, podczas którego rozdano pierwsze w historii uczelni dyplomy magistra pedagogiki.

Tegoroczni absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu świętowali ukończenie studiów magisterskich. To pierwsze tego typu dyplomatorium. Dyplomy odebrało prawie 30 osób: – Na kierunku pedagogika w dwóch specjalnościach: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – mówi Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego.

Absolwenci mają za sobą 2 lata nauki. Otrzymane dyplomy są dla nich przepustką do odnalezienia się na lokalnym rynku pracy. Część z nich ma już pomysł na siebie: – Pedagogika jest bardzo obszerną dziedziną i myślę, że w jakimś stopniu moje dalsze życiowe plany będą z nią związane, natomiast nie wiem, czy będzie to typowa praca w szkole – mówi Krzysztof Wójcik, absolwent PWSZ w Elblągu.

Jak podkreślają władze uczelni, kształcenie nauczycieli w naszym regionie jest kluczowe: – Tylko oni są gotowi podjąć pracę w tym regionie. Nikt, kto jest kształcony na nauczyciela w dużym ośrodku akademickim, nikt albo prawie nikt, nie uda się do mniejszej miejscowości, żeby pracować jako nauczyciel – mówi prof. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

W tym roku elbląska uczelnia obchodzi 25-lecie istnienia. Przez ten czas dyplomy jej ukończenia otrzymało prawie 10 tys. absolwentów.