Przyszli ratownicy medyczni z Warmii i Mazur jeszcze nigdy nie mieli takich warunków szkoleniowych. Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zakupiło karetkę służącą do nauki. To kolejny element wyposażenia placówki, który ma służyć praktycznemu wyszkoleniu kadry medycznej.

wyposażenia placówki, który ma służyć praktycznemu wyszkoleniu kadry medycznej. Karetka ratownictwa medycznego to specyficzne miejsce do pracy, bo posiada bardzo ograniczoną przestrzeń. Ratownik medyczny, który rozpoczyna swoją pracę nie umie się w niej poruszać.

Inaczej się pracuje na sali, gdzie jest dużo miejsca, gdzie mamy świetne oświetlenie, a zupełnie inaczej w karetce, a także na miejscu zdarzenia, bo mamy możliwość prowadzenia symulacji np. w piwnicach. Ogranicza nas tylko wyobraźnia – mówi Danuta Prak, ratownik medyczny, wykładowca UWM w Olsztynie.

Najlepsze scenariusze pisze samo życie, a spisują je wykładowcy, którzy opracowują zajęcia dla przyszłych medyków. Zaczynają od prostych sytuacji z wykorzystaniem podstawowych czynności i przechodzą do skomplikowanych przypadków medycznych osadzonych w trudnych warunkach zewnętrznych, np. zdarzeniach masowych.

Z symulacji korzystają studenci wydziału medycznego, pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W czasie jednych zajęć ćwiczą całą ścieżkę pacjenta: od improwizacji wypadku, poprzez akcję ratowniczą, wizytę na SOR i w zależności od scenariusza umieszczenie na sali operacyjnej.

To nauka poprzez zabawę, ponieważ są fantomy, które mogą chorować prawie na wszystkie choroby, jakie możemy sobie tylko wymyślić. Dzięki temu możemy to przetrenować i być przygotowani – mówi dr Łukasz Grabarczyk, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie.

Przetrenować na wszystkich etapach, bo centrum posiada sale odpowiadające szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu, anestezjologii i intensywnej terapii, sali operacyjnej, a także sali porodowej. Koszt zakupionej karetki to 700 tys. złotych. Z możliwości centrum symulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego korzystają również doświadczeni lekarze, ratownicy medyczni, a także strażacy, którzy uczą się udzielania pierwszej pomocy medycznej.