Czternaście głosów „za”, osiem „wstrzymujących się” i dwa „przeciw”. Rada Miasta Elbląga przyjęła program „Elblążanin plus”. To pakiet udogodnień dla mieszkańców obejmujący kilka sfer życia codziennego, które mają być wdrożone do 2022 roku.

Program „Elblążanin plus” to pomysł klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. system ulg, bonifikat i zniżek na korzystanie z parkingów, komunikacji miejskiej, instytucji kultury, sportu, rekreacji oraz programów społecznych. Najpierw wprowadzone mają być niższe ceny biletów, które Prawo i Sprawiedliwość planuje wdrożyć od 1 września.

W przyszłym roku poprawić miałaby się dostępność żłobków, natomiast za 2 lata mieszkańcy mają otrzymać szerszy dostęp do instytucji sportowych. Pod koniec realizacji programu skorzystają elbląscy stypendyści sportowi i naukowi. Pierwsza decyzja w sprawie obniżki cen biletów ma zapaść już w czwartek, na kolejnej, już zwyczajnej sesji.