Cały szlak wodny Kanału Elbląskiego jest znów do dyspozycji turystów. Ponownie otwarto dla żeglugi pochylnię Jelenie. Była nieczynna w związku z awarią podpory łożyska, do której doszło pod koniec kwietnia.

Pochylnia Jelenie to druga pochylnia Kanału od strony Elbląga. Jeszcze miesiąc temu przepłynięcie z Elbląga do Iławy i Ostródy nie było możliwe z powodu awarii. Teraz została już usunięta.

Unikatowa droga wodna, na której wykorzystuje się system przemieszczania statków za pomocą wózków poruszających się po pochylniach, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Kanał Elbląski to pomnik historii i jedyna w Europie tego typu konstrukcja.