W piątek ostatni dzwonek oznajmi początek wakacji. Uczniowie szkół wszystkich szczebli na Warmii i Mazurach na dwa miesiące zapomną o podręcznikach, pracach domowych i szkolnym stresie. Dla nauczycieli, dyrektorów szkół i władz oświatowych to czas rozrachunków. W olsztyńskim Kuratorium Oświaty podsumowano kończący się rok szkolny. Pierwszy, w którym obowiązywała reforma edukacji.

Zdaniem władz oświatowych to był dobry rok szkolny.

Szkoły były przygotowane do reformy, rodzice wiedzieli doskonale, gdzie pójdą dzieci. Nowa podstawa programowa została wdrożona. W skali kraju przeszkolono przeszło 170 tysięcy moich kolegów i koleżanek — ocenia Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

W podsumowaniu roku szkolnego zwracano uwagę na wsparcie w postaci dotacji i subwencji rządowych. Na Warmii i Mazurach uczniowie i ich rodzice skorzystali z pomocy w ramach programu bezpłatnych podręczników w wysokości około 10 milionów złotych.

Dotowany jest także rozwój internetu szerokopasmowego, z którego korzysta obecnie tylko 23 procent polskich szkół. Inna kampania dotyczy tablic interaktywnych, które w naszym regionie posiada ponad 200 szkół. Przedstawiciele kuratorium uważają, że nauczycieli mogą być zadowoleni z podwyżek.

1 kwietnia tego roku płace nauczycieli wzrosły o 5,35 procenta. Płaca nauczyciela stażysty wzrosła o 147 złotych i wynosi obecnie 2900 złotych — mówi Wojciech Cybulski, warmińsko-mazurski wicekurator oświaty

Kolejna podwyżkę nauczycielskich uposażeń Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało na początek przyszłego roku.