Zaczynali w małym środowisku naukowym, chcąc pokazać znaczenie regionu, w którym żyją. Przez pół wieku zbudowali renomę wybitnego ośrodka humanistycznego, a spod ich skrzydeł wyfrunęła liczna kadra profesorska. Ośrodek Badań Naukowych obchodzi w tym roku 50 lat samodzielnej działalności. Z tej okazji w Olsztynie spotkali się jego pracownicy, sympatycy i przedstawiciele instytucji, które współpracują z OBN-em od lat.

Ośrodek Badań Naukowych powstał z buntu olsztyńskich humanistów, tak twierdzą ich następcy. Pół wieku temu chcieli zwrócić uwagę na potrzeby regionu i pokazać jego skomplikowaną historię. Przez kolejne dekady zakres badań znacznie się rozwinął, a kadra naukowa powiększyła.

Obecnie to jeden z kluczowych ośrodków humanistycznych w kraju. Uczestnicy spotkania podkreślali rolę olsztyńskiego instytutu w tworzeniu polskiej humanistyki.

Przez te wszystkie lata Ośrodek zmagał się z trudnościami finansowymi. Kwota finansowania była niewystarczająca. Ma to zmienić opracowywana teraz ustawa, która przekształci Ośrodek Badań Naukowych w instytucję kultury podlegającą pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystości specjalne odznaczenie wręczono dr hab. Ryszardowi Tomkiewiczowi.