Delegacja Mongolii gości na Warmii i Mazurach. Jej uczestnicy chcą się zapoznać ze strukturą organizacyjną naszych samorządów oraz funkcjonowaniem administracji rządowej w terenie. Dziś odwiedzili między innymi Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Delegacja z Mongolii w Polsce spędzi cztery dni. W tym czasie zapozna się ze strukturą pracy w samorządach gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Delegacja odwiedziła Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Wicewojewoda Sławomir Sadowski zapoznawał gości między innymi z polityką społeczną naszego kraju, mówił także o tym czym Warmia i Mazury mogą się pochwalić. Delegacja z Mongolii odwiedziła już także Nidzicę.