Szykują się kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej na Warmii i Mazurach. W Elblągu Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podpisał umowy z powiatami i gminami na modernizację komunikacji w regionie. To część rządowego programu wsparcia dróg lokalnych, który na ten cel przeznaczy 500 milionów złotych.

Z tej kwoty prawie 30 mln zł trafi na Warmię i Mazury. Wojewoda podpisał w Elblągu umowy na dofinansowanie projektów drogowych z powiatów elbląskiego, bartoszyckiego i braniewskiego. Umowy zawarto również z gminami: Wilczęta, Zalewo, Płośnica, Tolkmicko i Elbląg.

To naprawdę był trudny wybór, bo mieliśmy 30 mln zł, a wnioski złożono na 170 mln zł — mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Łącznie na Warmii i Mazurach do zrealizowania jest ponad trzydzieści inwestycji drogowych.