Ponad 560 km dróg gminnych i powiatowych w całym kraju doczeka się modernizacji, a wraz z nimi skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe oraz mosty. To założenia rządowego Programu Wsparcia Dróg Lokalnych, na które przeznaczonych zostało w kolejnej transzy 500 mln złotych. O rozdysponowaniu tych środków premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś (11.06) w Warszawie z wojewodami.

Utworzy się całościowy system, gdzie te małe gminy, gminy do tej pory zaniedbywane, zapomniane, będą miały dużo lepszy dostęp właśnie do środków komunikacji publicznej, do inwestycji – mówi Mateusz Morawiecki, premier.

Samorządowcy mogli aplikować o pieniądze z Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 15 kwietnia. Do rozdysponowania w całej Polsce było 500 mln złotych z państwowej kasy, z których na Warmię i Mazury trafi niespełna 30 mln na 27 inwestycji.

To druga transza wsparcia na drogi lokalne. Pierwsza już rozdysponowana opiewała na 800 mln złotych. Program ma poprawić nie tylko komunikację, ale również zwiększyć inwestycyjny potencjał małych powiatów i gmin.