Kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie. Tak zwane miękkie kompetencje są niezwykle ważne na rynku pracy. Wiedzą o tym uczniowie XII liceum im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Placówka zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu. Szkołę wyróżniono za realizację różnorodnych projektów społecznych.

Projekty realizowane były jako część olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ich tematyka była bardzo różnorodna. Każdy jednak opierał się na nawiązywaniu kontaktów i integracji, jak ten polegający na spotkaniach i rozmowach z osobami starszymi, mający zacieśniać więzi między nimi a młodzieżą. Inny projekt dotyczył współpracy uczniów z olsztyńskim Stowarzyszeniem Amazonek, mający na celu uświadamianie o problemie, jakim jest rak piersi.

Udział w takich projektach dowodzi, że młodzież olsztyńskiego liceum radzi sobie z presją, co może zaowocować w ich karierze zawodowej. Co ważne, udział w czasochłonnych przedsięwzięciach nie przeszkadza uczniom w przygotowaniach do matury.

Łącznie ponad 120 uczniów olsztyńskiego liceum wzięło udział w 30 projektach będących częścią olimpiady Zwolnieni z teorii. Nagrodę szkole wręczy minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas wielkiego finału olimpiady 23 czerwca w Warszawie.