Sto lat działalności obchodzi Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, obecne także od ponad 70 lat w Ełku. Zgromadzenie powołała do istnienia matka Jadwiga Józefa Kulesza w 1917 roku w Białej Cerkwi koło Kijowa na dawnych Kresach. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic siostry przeniosły swoją działalność do Polski. Prowadzą ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, szkoły i przedszkola.

To jeden z najstarszych takich ośrodków w regionie, w którym obecnie przebywa ponad sto osób. Dziś to już nie tylko DPS, ale też placówka dziennego pobytu i szkoła dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. W tym roku przypadła setna rocznica powstania zgromadzenia. Częścią obchodów jest Bieg po medal świętego Benedykta. W jubileusz włączają się lokalne społeczności z Ełku.

W pobliskiej miejscowości Jeziorowskie realizowany jest obecnie projekt Tęczowej Farmy św. Józefa, gdzie dorastający mieszkańcy domu są aktywizowani zawodowo. Podobną działalność prowadzą siostry Benedyktynki misjonarki w kraju i poza nim.

Na świecie jest ponad 300 benedyktynek misjonarek, z czego ponad 200 to Polki. Uroczystości jubileuszowe zakończą się 24 czerwca w Barze na Ukrainie.