Galeria Sztuki BWA w Olsztynie prezentuje prace Jerzego Nowosielskiego, który uznawany jest za jednego z największych polskich artystów XX wieku. Ma swoich zwolenników także poza Polską. Jego imponujące realizacje sakralne znajdują się w licznych świątyniach obrządku wschodniego. Dla wielu artystów stał się wzorem i mistrzem.

Jerzy Nowosielski był nie tylko malarzem, ale również myślicielem. Poszukiwania artystyczne towarzyszyły rozwojowi duchowemu, sztuka stawała się teologią, a teologia znajdowała wyraz w sztuce. Tworzone przez niego ikony to twórcze rozwinięcie kanonu, typowego dla kościołów wschodnich.

Wystawa została skonstruowana specjalnie dla olsztyńskiej galerii. Oprócz autentycznych prac malarskich i rysunkowych Nowosielskiego można także zobaczyć wielkoformatowe wydruki jego słynnych dzieł oraz prace artystów, dla których Nowosielski był inspiracją czy punktem odniesienia. Tytuł wystawy „Po śladach” sugeruje, że tropami mistrza podążali i podążają kolejni artyści.

Jedni z prezentowanych na wystawie artystów poruszają się w obrębie sztuki figuratywnej, inni podążyli w dziedzinę abstrakcji, ale wszyscy przyznają się do wpływu, jaki wywarł na nich Nowosielski.

Na wystawie można zobaczyć prace Nowosielskiego, które po raz pierwszy prezentowane są poza przestrzenią sakralną, wypożyczone ze zbiorów kościelnych. Twórcy ekspozycji przypominają także o związku malarza z naszym regionem - jego prace tworzą ikonostas kościoła greckokatolickiego w Górowie Iłowieckim.

Wystawę w dużej sali olsztyńskiej galerii BWA będzie można oglądać do 29 lipca.