Józef Piłsudski i Roman Dmowski to dwie postacie, które przychodzą na myśl, gdy mowa o twórcach niepodległej Polski. Jednak nie tylko oni przyczynili się odrodzenia naszego kraju po zaborach. Ich sylwetki oraz pozostałych, równie zasłużonych działaczy przypomina wystawa w nidzickim zamku zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

W całej Polsce ruszył projekt Instytutu Pamięci Narodowej „Biało-czerwony ślad. Moja Niepodległa”, który wpisuje się w obchody 100-lecia niepodległości. Ślady obchodów również w Nidzicy - w mieście otwarto wystawę pod nazwą „Ojcowie niepodległości”, która prezentuje sylwetki twórców niepodległości. Historycy podkreślają, że wbrew powszechnej opinii, byli nimi nie tylko marszałek Józef Piłsudski i Roman Dmowski.

Obok nich jest Wincenty Witos, przedstawiciel Ruchu Ludowego, socjalista Ignacy Daszyński, ale również Wojciech Korfanty, przedstawiciel Chrześcijańskiej Demokracji czy Ignacy Paderewski, mąż stanu oraz wielki kompozytor – mówi dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

Wystawie w nidzickim zamku towarzyszył wykład z cyklu „Akademia niepodległości”. Pierwszy dotyczył roli marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. Z kolei drugi opowiadał o polskim ruchu narodowym na Warmii i Mazurach podczas plebiscytu w 1920 roku.

Uroczystości z cyklu „Moja niepodległa” odbędą się jesienią także w Szczytnie, Dobrym Mieście i Olsztynie.