Olsztyńska podstawówka wśród trzech najlepszych w Polsce. Działania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 33 docenili organizatorzy ogólnopolskiej kampanii społecznej „BohaterON-włącz historię!” oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Poznawali historie powstańców warszawskich czy losy byłych więźniów obozu w Sztutowie. Do tych bohaterów wysyłali ręcznie robione kartki: – Byli zachwyceni kartkami i dziękowali wszystkim uczniom zaangażowanym w projekt. Dziękuję wszystkim w swoim imieniu – mówi Joanna Mieszczańska, nauczycielka historii, ambasadorka Muzeum Polin w Warszawie.

Przygotowywali warsztaty dla młodszych koleżanek i kolegów, a także odwiedzali miejsca pamięci. W swoje działania angażowali lokalną też społeczność. Między innymi dzięki temu, Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie znalazła się wśród trzech najlepszych w Polsce.

Młodzi ludzie projekt realizowali pod opieką nauczycielki historii, ambasadorki muzeum POLIN w Warszawie Joanny Mieszczańskiej: – Projekty mają uczyć społecznej aktywności, otwartości, przełamywania barier, które są w uczniach, ale też pozwalają nam współpracować.

Młodzież z olsztyńskiej podstawówki realizując projekt współpracowała z Liceum nr 11 oraz Muzeum Stutthoff w Sztutowie. Grupa nie spoczywa jednak na laurach. w planach ma poznanie lokalnych bohaterów.