Jaka jest rola szkoły w kształtowaniu wśród najmłodszych obywateli naszego kraju postaw takich jak patriotyzm i troska o państwo? Poświęconą temu konferencję zorganizowały w Olsztynie urząd wojewódzki i kuratorium oświaty. W tym roku pytania te - zdaniem organizatorów spotkania - nabierają szczególnej wagi, bo to czas jubileuszu 100-lecia polskiej niepodległości.

Podczas sobotniej uroczystości nadania sztandaru szkole podstawowej w Elgnówku na scenie wystąpiły maluchy z zespołu szkolno-przedszkolnego w Świętajnach. Zespół ma m.in. przyznawany przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty certyfikat „Szkoły wiernej dziedzictwu” To wyróżnienie przyznawane placówkom angażującym się w kształtowanie wśród podopiecznych patriotyzmu i szacunku dla polskiej historii i dorobku. Ma go również olsztyńska Szkoła Podstawowa nr 18.

W SP18 wychowanie ku wartościom wpisane jest na stałe w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Każdego roku planowane są działania mające na celu pobudzenie uczniów w tym obszarze – mówi Marzenna Życzko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Ten obszar, czyli kształtowanie wartości w młodych ludziach, był głównym tematem konferencji w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim. Zorganizowali ją wojewoda i kurator oświaty: – Szkoła ma edukować i wychowywać. Te dwa pojęcia są kompatybilne, przenikają się. Ucząc wychowujemy, a wychowując edukujemy – mówi Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

Konferencja nosiła tytuł: „Szkoła - wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” i była częścią wojewódzkich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Duża część wydarzeń roku jubileuszowego kierowana jest właśnie do dzieci młodzieży.

Olsztyńskie spotkanie zorganizowano z myślą o dyrektorach szkół i nauczycielach. Oprócz wykładów na temat roli placówek edukacyjnych w wychowaniu obywatelskim, na program konferencji złożyły się też panele dyskusyjne poświęcone m.in. roli patronów szkół czy wydarzeń historycznych w kształtowaniu postaw uczniów.