WOT to doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych; żołnierze są silnie związani ze społecznościami lokalnymi i mają wysokie morale - mówił w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak w Morągu, gdzie odbyła się przysięga ochotników do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W uroczystości, która odbyła się w Parku Miejskim w Morągu, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, kombatanci AK, rodziny żołnierzy i kilkuset mieszkańców miasta. Było to pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy WOT na Warmii i Mazurach.

Przysięgę złożyło 136 ochotników, którzy przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Towarzyszyło im ok. 170 żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli 8-dniowe szkolenia wyrównawcze przed rozpoczęciem terytorialnej służby wojskowej.

Szef MON powiedział, że WOT stanowią piąty rodzaj polskich sił zbrojnych i są złożone z ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić część swojego wolnego czasu, by szkolić się i przygotować do obrony ojczyzny. Podkreślił, że WOT są najsilniej związane ze społecznościami lokalnymi.

W liście do nowo zaprzysiężonych, odczytanym podczas uroczystości w Morągu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, premier Mateusz Morawiecki napisał, że wypowiedzenie słów roty przysięgi to dla każdego żołnierza zwieńczenie trudu szkolenia i potwierdzenie zobowiązania wobec ojczyzny. Premier przypomniał w swoim liście, że przysięga odbywa się w roku obchodów 100-lecia niepodległej Polski.

Morąg jest siedzibą pierwszego z pięciu batalionów lekkiej piechoty, jaki został sformowany w ramach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT im. kpt. Gracjana Fróga ps. "Szczerbiec". Pozostałe bataliony powstają w Braniewie, Giżycku, Ełku i Olsztynie.

Na razie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. Docelowo będą liczyły 53 tys. żołnierzy w 17 brygadach. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.