13,5 mln zł kosztować będzie modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie. Dzięki inwestycji mają się zmniejszyć straty ciepła, które jest przesyłane do odbiorców. Dofinansowanie inwestycji, wynoszące prawie 4 mln złotych, pochodzi z unijnych środków.

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Artur Michalski i wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych olsztyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) Lidia Warnel podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie umowę regulującą przekazanie dofinansowania.

System dystrybucji ciepła w Olsztynie tworzą przestarzałe sieci ciepłownicze, funkcjonujące od końca lat 50. ubiegłego wieku. Prace modernizacyjne są zatem koniecznością i prowadzi się je już od lat. Priorytetem w tych działaniach jest zwłaszcza unowocześnienie tych odcinków infrastruktury grzewczej, które mają znaczenie strategiczne dla dystrybucji ciepła - oceniają przedstawiciele MPEC.

Modernizacja obejmuje również fragmenty sieci ciepłowniczej wytypowane do szybkiej wymiany na podstawie okresowych przeglądów technicznych. Projekt dofinansowanego kolejnego etapu robót przewiduje trzy zadania przebudowy 2,4 km miejskiej sieci ciepłowniczej.

Według specjalistów z MPEC po przeprowadzeniu modernizacji znacznie zmniejszą się straty energetyczne powstające w procesie dystrybucji ciepła. Jednocześnie poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2, o 670 tys. ton na rok. Olsztyńska inwestycja będzie miała także walor antysmogowy, gdyż nastąpi ograniczenie emisji pyłów zawieszonych o 0,15 tony rocznie.

Całkowity koszt projektu to 13,5 mln złotych. Wsparcie finansowe przekazane przez NFOŚiGW wyniesie 3,7 mln złotych. Termin zakończenia modernizacji planowany jest na koniec 2020 roku. Przekazanie przez NFOŚiGW dotacji umożliwia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.