III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” odbędzie się w Warszawie. Dzięki transmisji wideo będzie można uczestniczyć w jej przebiegu. Jednym z 14 ośrodków akademickich uczestniczących w wideokonferencji będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W Centrum Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” odbędzie się wideokonferencja z III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej „Innowacje w Onkologii”. Miejscem obrad już po raz trzeci będzie Warszawa, jednak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych konferencja będzie transmitowana aż do 14 ośrodków akademickich.

SKN Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza w sobotę 14 kwietnia w godz. 8.00-15.00.