Dziś (6.04) rodzice dzieci z Olsztyna poznali wyniki rekrutacji do przedszkoli. To zamyka pierwszy etap naboru do miejskich placówek.

Rodzice dzieci, które zostały przyjęte do przedszkoli między 9 a 11 kwietnia muszą potwierdzić, że będą posyłać dziecko do placówki, do której się zakwalifikowało. 12 kwietnia do publicznej wiadomości podane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Dopiero po tym czasie miasto będzie wiedziało iloma miejscami w placówkach dysponuje.

Jeśli okaże się, że miejsc jest zbyt mało, to zostanie rozpisany konkurs na utworzenie oddziałów przedszkolnych w placówkach niepublicznych, które będą funkcjonowały na zasadach przedszkoli miejskich.