Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, który odbędzie się 14 kwietnia.

Celem szczegółowym olimpiady jest: umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap), zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny, kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny, wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie czy upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.

Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych; w związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem. Powyższe umiejętności przydadzą się młodzieży dla dobrego funkcjonowania w przyszłości ich małżeństwa i rodziny.