Jadwiga Milewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, wyróżniona przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu Tytułem Honorowym podczas gali „Osobowość roku Warmii i Mazur”. Statuetki tradycyjnie powędrowały do osób i instytucji promujących region i wpływających na jego rozwój.

Osobowość Roku Warmii i Mazur to tytuł przyznawany przez przedsiębiorców osobom spoza biznesu, zdolnym mieszkańcom regionu, którzy rozwijają potencjał tego miejsca. Warmińsko-Mazurski Klub biznesu docenił m.in. starania Jadwiga Milewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, o budowanie partnerstwa państwo-przedsiębiorca oraz uchwalenie tzw. konstytucji dla biznesu.

Wśród docenionych w kategorii „Działalność charytatywna” znalazł się Rotary Club Olsztyn. Kapituła podziękowała za pomoc domom dziecka i szpitalom i wspieranie zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Profesor Adam Zięcik odebrał statuetkę w kategorii „Nauka”, za „wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad fizjologią i endokrynologią rozrodu zwierząt”, a także za utworzenie oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

W kategorii kultura wyróżnienie powędrowało do Miejskiego Domu Kultury w Elblągu. Z kolei m.in. za dokonania w leczeniu chorób kręgosłupa statuetkę odebrał dr Paweł Grabala ze szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu statuetki Osobowość Roku Warmii i Mazur wręczył po raz 25.