Nielegalną hodowlę trzody chlewnej odkryli pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie gminy Mrągowo. W obliczu zagrożenia afrykańskim pomorem świń, brak stosownych pozwoleń oraz zabezpieczeń, stanowi szczególne naruszenie obowiązującego prawa. Właścicielowi grozi kara grzywny.

Zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) nakłada na odpowiedzialne w tym zakresie służby nadzór nad właściwym przewozem zwierząt, produkcją, sprzedażą i obiegiem mięsa. Inspektorat Weterynarii we współpracy m.in. z policjantami prowadzą kontrole nad miejscami sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i związane z transportem zwierząt.

Efekt działań służb zaskoczył jednego z gospodarzy w gminie Mrągowo. Ujawniono u niego nielegalną hodowlę trzody chlewnej oraz wiele nieprawidłowości związanych z jej zabezpieczeniem przed występującym zagrożeniem związanym z ASF. Hodowla m.in. nie została zgłoszona do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zakupione świnie pochodziły z niewiadomego źródła - nie były oznakowane.

Gospodarzowi grozi wysoka kara pieniężna, a hodowane przez niego zwierzęta mogą być uśmiercone.

Policja informuje, że w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych wspólnych kontroli służb - w restauracjach, lokalach gastronomicznych i na targowiskach na terenie powiatu mrągowskiego.