Krajowa Rada Sądownictwa zmienia skład. Od dziś zasiada w niej 15 nowych sędziów, wybranych przez Sejm na wspólną czteroletnią kadencję. W tym gronie znalazł się Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. To oznacza, że kadencja dotychczasowej Rady dobiegła końca. Zmiany w KRS to jeden z ostatnich elementów reformy sądownictwa. Wcześniej znowelizowane zostały przepisy o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, sędziów powołuje Sejm większością 2/3 głosów. Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie zgłoszeń ustaliła listę kandydatów do Rady. Kluby poselskie zgłosiły łącznie 15 kandydatów – 9 wskazał klub PiS, a 6 klub Kukiz’15. Pozostałe kluby nie skorzystały z tego prawa, a dziś z mównicy sejmowej, ich przedstawiciele zarzucili posłom PiS i Kukiz’15 upartyjnianie krajowej Rady Sądownictwa.

Opozycja, zgodnie z zapowiedziami, nie wzięła udziału w głosowaniu. Nawet bez tych głosów Sejm wybrał nowych członków KRS. Głosowało 269 posłów, za było 267, dwóch się wstrzymało. Większość bezwzględna wyniosła 162 głosy.

Każdego z kandydatów do KRS musiało poprzeć minimum 25 sędziów. Macieja Nawackiego do marszałka Sejmu zgłosił prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Michał Lasota.

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W jej skład, poza sędziami, wchodzą też między innymi minister sprawiedliwości, pierwsza prezes Sądu Najwyższego czy parlamentarzyści. Dotychczasowa prezes KRS, po ogłoszeniu wyboru nowych członków rady zrezygnowała ze stanowiska.