Ksiądz kanonik Janusz Ostrowski biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Taką decyzję podjął papież Franciszek po rozpatrzeniu kandydatów zgłoszonych przez arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolitę warmińskiego. Kim jest ksiądz Ostrowski i jakie wyzwania będą stały przed nim po święceniach biskupich?

Ksiądz Janusz Ostrowski obecnie jest m.in. wiceoficjałem Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej. Nie ukrywa, że decyzja papieża Franciszka zaskoczyła go i jednocześnie postawiła przed nim nowe zadanie: – Mamy wchodzić w głąb nie tylko swojego serca, ale również pomagać innym. Wchodzić w głąb, aby zbliżać się do Boga. Jest to zadanie każdego kapłana, a więc i biskupa.

Arcybiskup Józef Górzyński przyznaje, że od dłuższego czasu zabiegał u Ojca Świętego o biskupa pomocniczego, gdyż był on potrzebny w archidiecezji: – Moja radość wynika z tego faktu, że archidiecezja może nie jest najliczniejszą jeśli chodzi o liczbę wiernych, ale gdy chodzi o strukturę kościoła jest bardzo rozległą, bo liczy ponad 260 parafii.

Ksiądz kanonik Janusz Ostrowski ma 53 lata. Urodził się w Olsztynie. Tu także przyjął święcenia kapłańskie w 1991 roku. Jako wikariusz prace rozpoczął w parafii świętej Katarzyny w Braniewie. Po dwóch latach został wysłany na studia z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je uzyskując tytuł doktora.

Po powrocie do Olsztyna był m.in. sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej i prorektorem Wyższego Seminarium duchownego „Hosianum”. W 1999 roku wyjechał do Afryki. Jako misjonarz pracował w Togo do 2006 roku i powrócił do Olsztyna.

Arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński przed nowym biskupem pomocniczym stawia - jak sam mówi - zadania standardowe: – Czyli te, które wynikają z kodeksu prawa kanonicznego, które wiążą biskupów w wypełnianiu ich misji. Chodzi głównie o wizytacje kanoniczne.

Święcenia biskupie księdza Janusza Ostrowskiego odbędą się 21 kwietnia w olsztyńskiej współkatedrze świętego Jakuba.