Ryszard Niedziółka nie jest już starostą kętrzyńskim. Od początku obecnej kadencji włodarz nie cieszył się poparciem, szczególnie radnych powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiejsza próba odwołania starosty była już czwartą. W końcu jednak udało się skompletować wystarczającą większość.

Za odwołaniem Ryszarda Niedziółki w tajnym głosowaniu opowiedziało się 12 radnych. Przeciwnicy w Radzie Powiatu zarzucali Niedziółce butę, arogancję i lekceważenie radnych. Obwiniali go również o niepowodzenie w konstruowaniu ubiegłorocznego budżetu oraz niedbałość w zarządzaniu Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie. Teraz radni będą wybierać nowy zarząd, z nowym starostą w składzie.

Ryszard Niedziółka sprawował funkcję od 2014 roku.