Krzewił polskość na Warmii przed drugą wojną światową i w jej trakcie. Dziś Seweryn Pieniężny to symbol niezależności i poświęcenia. Swoją pracę dziennikarską poświęcił ówczesnym Polakom w Niemczech. Tegoroczne Dni Seweryna Pieniężnego są okazją do przypomnienia sylwetki człowieka, który żył i zginął walcząc o utrzymanie polskość.

Był ostatnim wydawcą i redaktorem przedwojennej Gazety Olsztyńskiej. Niezłomny patriota, dziennikarz i krzewiciel polskości na terenach, które ówcześnie należały do Niemiec. Seweryn Pieniężny życiowe wartości i cele przejął po ojcu, również Sewerynie, który nauczył go tajników zawodu redaktora.

Tydzień po napaści III Rzeszy na Polskę, Seweryn Pieniężny został aresztowany przez Gestapo. Ze strony Niemców doznał wielu upokorzeń za działalność na rzecz zachowania polskości w okresie międzywojennym.

Pieniężny został zastrzelony w obozie koncentracyjnym w 1940 roku. Stało się to dzień przed 50. urodzinami. Dziś (24 lutego) mija 78 lat od jego śmierci. Pamięć o nim i jego pracy na rzecz Polski wciąż jest pielęgnowana.

Tegoroczne Olsztyńskie Dni Seweryna Pieniężnego są szczególnie uroczyste, bo wpisują się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.