Na rynku pojawiła się trzecia część serii wydawniczej ukazującej Olsztyn przez zachowane dokumenty danej epoki. Tym razem to pierwszych 5 lat po drugiej wojnie światowej. To czasy niezwykle ciężkie dla miasta i jego mieszkańców - tych, którzy w mieście po wojnie pozostali oraz tych, którzy do niego przybywali. Promocja książki odbyła się w olsztyńskim ratuszu.

W roku 1945 Armia Czerwona zajmuje Olsztyn, plądruje i częściowo go pali. Kolejne miesiące to okres grabieży i gwałtów oraz swoistej dwuwładzy. W mieście rządzą czerwonoarmiści, ale powoli buduje się także polska administracja. Zaczynają więc powstawać pierwsze dokumenty. Odnajdziemy je w publikacji zatytułowanej „Olsztyn w dokumentach”. Wyboru dokonali historycy Danuta Bogdan, Ryszard Tomkiewicz i Robert Syrwid.

Autorzy publikacji skupili się na życiu codziennym powojennego Olsztyna: spraw oświaty i administracji, a także kwestiach narodowościowych - dotyczących ludności niemieckiej i warmińskiej, która w Olsztynie pozostała. Autochtonów traktowano często jako obywateli drugiej kategorii, co także znajduje odzwierciedlenie w dokumentach.

Publikację wydał Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego dzięki wsparciu finansowemu samorządu Olsztyna. Autorzy zastrzegają, że tematom represji stalinowskich lub obecności wojsk radzieckich w powojennym Olsztynie chcieliby poświęcić osobną książkę.