Seminarium poświęcone funkcjonowaniu polskich samorządów lokalnych zorganizował w Olsztynie Ruch Kukiz’15. Zdaniem parlamentarzystów tego ugrupowania, należy się zastanowić nad przebudową lokalnej administracji, bo zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach, jest ona niewydolna.

Wizyta wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki w Olsztynie miała związek z nową inicjatywą Ruchu Kukiz’15. Chodzi o cykl regionalnych seminariów poświęconych funkcjonowaniu administracji publicznej, a zwłaszcza lokalnych samorządów.

Tydzień temu byliśmy w Szczecinie, teraz jesteśmy w Olsztynie. Za dwa tygodnie będziemy w Toruniu. Jeździmy po całym kraju, spotykamy się w środowiskach akademickich z samorządowcami, praktykami i słuchamy – mówi Andrzej Maciejewski, poseł Ruchu Kukiz’15

Seminaria mają dać odpowiedź, w jakim kierunku powinny pójść zmiany lokalnej administracji, bo zdaniem pomysłodawców system powinien zostać zmieniony.

W Polsce widzimy bardzo poważny problem braku współpracy różnych poziomów administracji samorządowej, rządowej w rozwiązywaniu podstawowych problemów mieszkańców – mówi Stanisław Tyszka, wicemarszałek sejmu, Kukiz’15.

Okazało się że polska administracja publiczna generalnie nie jest zdolna do rozwiązywania poważnych problemów w chwilach krytycznych. To zmusza do refleksji i zastanowienia się co zrobić, jak ją przebudować – mówi prof. Grzegorz Górski, prawnik, Toruńska Szkoła Wyższa - Kolegium Jagiellońskie.

W tym roku mija 20 lat od przyjęcia przez Sejm ustawy, która zreformowała podział administracyjny kraju, wprowadzając trójstopniowy podział państwa na województwa, powiaty i gminy. Zdaniem przedstawicieli Kukiz’15, to dobry moment, żeby ocenić skutki wprowadzonych wówczas zmian.