Nauczyciele i młodzież wezmą udział w konferencji programowej w ramach projektu „Młoda polska szkoła parlamentaryzmu”. Tematem spotkanie będzie „Polski parlamentaryzm w kontekście Kresów”. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w poniedziałek 12 lutego.

Celem projektu realizowanego przez Fundację Commodus jest upowszechnianie wśród młodzieży idei parlamentaryzmu jako formy świadomego i odpowiedzialnego wpływania obywateli na życie publiczne i społecznego, przybliżenie ważnych kart z historii Polski wraz z ich bohaterami oraz upowszechnienie wartości wspólnego działania na rzecz ojczyzny.

Tematem konferencji w Olsztynie będzie „Polski parlamentaryzm w kontekście Kresów”. Wystąpienia przedstawią m.in. dr Jarosław Szarek, prezes IPN; Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, dr hab. Karol Sacewicz, dyrektor Delegatury IPN w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się w Sali 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w godz. 10-13.