Z założenia działają na rzecz kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Teraz chcą włączyć się w organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademicki Klub Obywatelski im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie przedstawił wojewodzie swoje plany na najbliższy rok.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego to kolejne stowarzyszenie, które włączy się w organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: – Silne społeczeństwo obywatelskie to fundament silnego państwa. Wszystkim nam zależy, aby aktywizować naszych obywateli, choćby w roku, w którym mamy święto 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – mówi dr Marcin Kazimierczuk, Akademicki Klub Obywatelski, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Aktywność poza uniwersytetem - to główne założenie olsztyńskiego klubu, który powstał w 2015 roku. Jego pomysłodawcą był prof. Selim Chazbijewicz, dziś ambasador Polski w Kazachstanie.

W styczniu nową przewodniczącą została Małgorzata Suświłło: – Mamy nadzieję, ze będziemy mogli zabierać głos w sprawach nie tylko politycznych, bo to jest jeden tylko obszar działalności, ale także w sprawach związanych z nauką, edukacją czy kulturą, z tym co aktualnie dzieje się w Polsce. Swoje plany na najbliższy rok zaprezentowali Arturowi Chojeckiemu, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu.

Akademicki Klub Obywatelski zrzesza 15 osób związanych ze środowiskiem naukowym. Ich celem jest propagowanie nowoczesnego patriotyzmu poza murami Uniwersytetu.