Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i niepełnosprawności dorosłych Polaków. W walce z nim kluczowy jest czas, dlatego lekarze stale pracują nad wydłużeniem tzw. okna, w którym są w stanie walczyć ze skutkami odcięcia dopływu krwi do mózgu. W Olsztynie specjaliści rozmawiali o najnowszych metodach leczenia, jednocześnie szkolili m.in. ratowników medycznych w rozpoznawaniu objawów udaru mózgu.

Lekarze i ratownicy medyczni wspólnie analizują objawy udaru mózgu i procedury ratowania pacjentów tak, by wykorzystać każdą minutę w walce o życie i zdrowie chorych. Obecnie lekarze stosują kilka metod leczenia.

Leczenie trombolityczne, czyli chemiczne rozpuszczanie zakrzepu, który zamknął światło naczynia mózgowego doprowadzając do udaru. Najnowszą rzeczą, którą staramy się obecnie wdrożyć to trombektomia, czyli mechaniczne usuwanie zakrzepu – mówi Jacek Zwiernik, konsultant ds. neurologii województwa warmińsko-mazurskiego.

By chemicznie rozpuścić zakrzep, lekarze muszą rozpocząć leczenie w przeciągu 4 godzin od pojawienia się objawów. Później pozostaje jeszcze metoda mechaniczna: – Trombektomie mechaniczną możemy wykonać później. To okno terapeutyczne jest wydłużone do 6 godzin. Mamy kolejne 1,5-2 godziny na to, by pacjent dojechał do szpitala. Jeżeli nie możemy podać leków rozpuszczających skrzeplinę, bo okno czasowe się skończyło, to możemy wykonać jeszcze tą trombektomie – mówi Grzegorz Wasilewski, konsultant ds. radiologii województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku udaru najważniejszy jest czas, dlatego lekarze apelują, by każdy obserwując swoich bliskich zwracał uwagę na nietypowe zachowanie i objawy, które mogą wskazywać na udar: – Opadanie kącika ust, np. słabsza ręka, słabsza noga, zaburzenia mowy czy widzenia to pierwsze objawy – mówi Rakesh Jajali, konsultant ds. medycyny ratunkowej województwa warmińsko-mazurskiego.

W Polce lekarze odnotowują około 70 tys. udarów, najczęściej dotyczy to osób po 65. roku życia. Obecnie pacjenci z udarem na terenie Warmii i Mazur są leczeni na 7 specjalnych oddziałach.