W minionym roku polsko–rosyjską granicę przekroczyło prawie 4 mln osób. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary o wartości ponad 24,4 mln zł.

Na przejściach granicznych terytorialnie podległych Warmińsko-Mazurskiemu OSG odprawiono 2,3 mln obywateli Rosji i prawie 1,5 mln obywateli Polski. Podczas kontroli stwierdzono ponad 46 przypadków posługiwania się fałszywymi dokumentami, z czego największą liczbę stanowiły polisy komunikacyjne OC oraz sfałszowane stemple kontroli granicznej.

W analizowanym okresie zajęto nielegalne towary o łącznej wartości ponad 24,4 mln zł. Były to papierosy wycenione na ponad 13,3 mln zł, co stanowi wzrost o 133 procent w porównaniu z 2016 rokiem. Strażnicy zatrzymali też 56 pojazdów o wartości 2,8 mln zł ( 2,6 mln zł w 2016 roku), krajankę tytoniową za ponad 6,3 mln zł oraz pozostałe towary, m. in. narkotyki, alkohol, paliwa o łącznej wartości ponad 1,9 mln zł.