Wracamy do sprawy zmian w przepisach dotyczących zatrudniania w Polsce cudzoziemców pochodzących ze wschodu. Od 1 stycznia obowiązuje nowe zezwolenie na pracę sezonową, które wydłuża dopuszczalny czas pracy dla obcokrajowca z 6 do 9 miesięcy. Zdecydowanie więcej obowiązków przy rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia mają urzędy pracy.

Do tej pory to pracodawca odpowiadał za prawidłowość danych wpisywanych w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Od 1 stycznia ten obowiązek spoczywa na urzędach pracy. To wydłuża czas weryfikacji dokumentu z kilku do kilkunastu minut. Olsztyńska placówka zapowiada jednak, że jest gotowa na takie wyzwanie.

Liczne zmiany i dodatkowe obowiązki dotyczą też pracodawców. Jedną z nich jest zwiększenie liczby dokumentów, które właściciel firmy musi dostarczyć do urzędu. W ubiegłym roku wystarczyły dwie strony, teraz jest ich osiem. Do zmian dostosować muszą się również pracownicy. Aby zarejestrować oświadczenie o zamiarze zatrudnienia, obcokrajowiec będzie musiał przebywać na terenie Polski.

Mimo początkowych trudności, sprawność w rejestracji oświadczeń wraca do normy. Również ich liczba jest podobna do tych notowanych w ubiegłym roku.