Obywatel Mali, Egiptu i Chin wrócą do krajów pochodzenia. Kontrola legalności pobytu przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wykazała, że cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie.

W piątek, 5 stycznia, obywatelka Chin przyjechała do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, żeby złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W trakcie kontroli dokumentów 39-latki, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie ustalili, że cudzoziemka posiada włoską wizę turystyczną, a deklarowanym miejscem jej pobytu były Włochy. Kobieta faktycznie spędziła w tym kraju kilka dni, jednak prawdziwym celem jej podróży była praca w Polsce.

Podobne plany miał obywatel Mali, który wczoraj również stawił się w urzędzie. Funkcjonariusze z Wydziału ds. Cudzoziemców W-MOSG ustalili, że 34-latek nie posiadał ważnej wizy, ani żadnego innego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium RP.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wylegitymowali obywatela Egiptu, który również przebywał w Polsce nielegalnie. 23-latek pracował w jednej z restauracji w powiecie oleckim. Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że mężczyzna posiadał łotewskie zezwolenie na pobyt czasowy, które otrzymał jako uczący się tam student. Jednak zostało ono unieważnione, bo obcokrajowiec porzuciła studia.

Wobec cudzoziemców, którzy przebywali nielegalnie na terytorium RP wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia.