Będzie patronował jednej z olsztyńskich ulic, dotychczasowej ulicy Dąbrowszczaków. Dlatego warto wiedzieć o nim więcej. Okazją do lepszego poznania Erwina Kruka jest książka wspomnieniowa „Żyłem jak umiałem…”.

Poeta, pisarz, tłumacz, działacz ewangelicki, solidarnościowy senator pierwszej kadencji, znawca historii regionu, publicysta i przede wszystkim - Mazur. Zarówno jego twórczość, jak i działalność społeczna skupiały się wokół rodzinnych stron. Był poetą pamięci o krainie, która odeszła w niepamięć. Czuł się strażnikiem mazurskiej tożsamości i tradycji.

Najnowsze publikacja to portret zbiorowy Erwina Kruka - 26 osób kreśli swoje wspomnienia związane z jego postacią i twórczością. Piszą o nim profesorowie, literaturoznawcy, ale także poeci i przyjaciele. Są szkice, wiersze, wywiady z samym Erwinem Krukiem, relacje prywatne i bardziej naukowe.

Publikację wydało Stowarzyszenie Pojezierze przy wsparciu finansowym samorządu Olsztyna.