Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie „Pro Patria” zorganizowały z okazji zbliżającej się rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wykład, poświęcony tragicznym wydarzeniom sprzed niemal czterech dekad, a zwłaszcza pomysłodawcy i realizatorowi stanu wojennego. O generale Wojciechu Jaruzelskim, w Olsztynie mówił historyk, dr Piotr Gontarczyk.

W olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się wykład, którego tematem był zmarły 3 lata temu generał Wojciech Jaruzelski, oficer Ludowego Wojska Polskiego czy działacz komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był członkiem najwyższych władz partyjnych i państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Historyk Piotr Gontarczyk przyjechał do Olsztyna z wykładem o generale z okazji zbliżającej się rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego: – Każde wypowiedziane tutaj słowo ma swoje korzenie w źródłach, w dokumentach. Mówimy więc o efektach badań, a nie jakiegoś politycznego, emocjonalnego „widzimisię” – mówi dr Karol Sacewicz, naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

W grudniu 1981 roku, ówczesne komunistyczne władze podjęły próbę ratowania reżimu, borykającego się z problemami gospodarczymi i rosnącym oporem społecznym. Do spacyfikowania społeczeństwa komuniści użyli wojska i milicji. Autorem tego rozwiązania był Wojciech Jaruzelski. Władze PRL już wcześniej używały armii do tłumienia protestów społecznych. Chociażby w 1970 roku na Wybrzeżu. Generał był wówczas ministrem obrony narodowej.

Próby obrony historycznej tej postaci, ze względu na to, że zachowało się na jego temat i jego działalności mnóstwo źródeł historycznych, raczej są skazane z góry na niepowodzenie – mówi dr Piotr Gontarczyk, historyk, Instytut Pamięci Narodowej.

Olsztyński wykład Piotra Gontarczyka zorganizowały: Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym „Pro Patria”. IPN szacuje, że podczas tłumienia strajków i manifestacji w czasie stanu wojennego, zginęło prawie 60 osób.